Αντλίες Λαδιού Γκιοβές Κωνσταντίνος

Αντλία Λαδιού -Υδραυλικού Χωματουργικών JCB 4CX, CATERPILLAR

Αντλία Λαδιού -Υδραυλικού Χωματουργικών για τις μάρκες  JCB 4CX και CATERPILLAR.

Διατίθενται  ανταλλακτικά μέρη αυτής καθώς και υπηρεσίες επισκευής – τοποθέτησης.

Αντλία λαδιού τύπου Rexroth-A10vo.