Αντλίες Λαδιού Γκιοβές Κωνσταντίνος

Αντλία Λαδιού-Υδραυλικού μεταβλητής παροχής Γεωργικών, Χωματουργικών

Αντλία Λαδιού – Υδραυλικού μεταβλητής παροχής για Γεωργικά – αγροτικά μηχανήματα, Χωματουργικά μηχανήματα  και μηχανήματα βιομηχανικής χρήσης 

Διατίθενται  ανταλλακτικά μέρη αυτής καθώς και υπηρεσίες επισκευής – τοποθέτησης.

Αντλία λαδιού τύπου EATON 4621.